Styrelseinformation 2024-01-18

Vårens  ”Hundarna på fortet” läggs ut på Hemsidan och Facebook. 

Ytterligare kurser planeras tex klippkort och ringträning. 

Diskussion om hur vi ska engagera medlemmar samt fånga upp och locka fler till klubben.